Изложба "Европейски градове в творби на български художници" 2018г. Зала "Средец" при Министерство на културата, София - куратор на изложбата


Добрев, Марин (2018) Изложба "Европейски градове в творби на български художници" 2018г. Зала "Средец" при Министерство на културата, София - куратор на изложбата


 Живописни произведения на български художници /Иван Пенков, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Константин Трингов, Любен Зидаров, Иван Кънев и др./, рисували пейзажи със сюжети от Париж, Мадрид, Венеция, Стокхолм, Прага и т.н.
  Изложба
 живопис, пейзаж, рисунки
 Издадено
  26510
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/