Камило Сивори – живот и творчество (монография) (автор) (372 стр.)


Моцинова, Божана (2001) Камило Сивори – живот и творчество (монография) (автор) (372 стр.) изд. Фабер


  На основата на архивни документи и оригинални ръкописи се представя животът и творчеството на единствения признат ученик на Николо Паганини.
  
 Животът и творчеството на единствения признат ученик на Николо Паганини
 
  2651
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/