Николо Паганини – живот и творчество (монография) ІІ-ра част (автор) (448 стр.)


Моцинова, Божана (1999) Николо Паганини – живот и творчество (монография) ІІ-ра част (автор) (448 стр.) изд. АСТАРТА


 Творчеството на Паганини се разглежда на основата на автентични ръкописи и документи, съхранявани в Италия и др. страни.
  
 Творчеството на Паганини
 
  2650
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/