Николо Паганини – живот и творчество (монография) - І-ра част (автор) (211 стр.)


Моцинова, Божана (1997) Николо Паганини – живот и творчество (монография) - І-ра част (автор) (211 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”


 Животът на цигуларя-виртуоз Паганини е представен на базата на автентични документи, съхранявани в италианските библиотеки и консерватории в Рим, Генуа, Венеция, Милано и др., както и върху личната му кореспонденция и документирани сведения.
  
 Животът на цигуларя-виртуоз
 
  2649
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/