КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА СТАРА ЗАГОРА


Добрев, Марин (2019) КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА СТАРА ЗАГОРА Издание на "Дъга плюс", Стара Загора, 2019г. ISBN 978-619-7251-20-3


 Представяне на част от най-значимите експонати в Регионален исторически музей Стара Загора и Художествена галерия Стара Загора
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 археология, история, изобразително изкуство


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  26481
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/