Велкова-Гайдаржиева, А. Защо канонът на българските писателки е „не“случен. - В: Литературата: Удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова. Съставителство и научна редакция: доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 184-199 ISBN 978-954-07-4573-2


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. Защо канонът на българските писателки е „не“случен. - В: Литературата: Удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова. Съставителство и научна редакция: доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 184-199 ISBN 978-954-07-4573-2


 
  Статия
 
 
  26477
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/