Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии


Дончев, Ивайло (2001) Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии Четвърта научна конференция с международно участие "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество", В. Търново, 10-13 октомври 2001 г, стр. 336-342, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-292-2; COBISS.BG-ID - 1038355684


 Known as rather conservative, the education system is now facing the challenges of distance education that is evolving in an entirely new information and communication environment, This paper deals with some of the problems that arise from and that distance education is facing.
  Доклад
 
 Издадено
  26470
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/