Българските концертини за цигулка (автор) (30 стр.)


Моцинова, Божана (1992) Българските концертини за цигулка (автор) (30 стр.) Университетско издателство


 Автореферат на докторска дисертация.
  
 Автореферат на докторска дисертация.
 
  2647
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/