Information According to Werner Gitt


Дончев, Ивайло (2006) Information According to Werner Gitt Proceedings of the Fifth International Conference "Internet, Education, Science" IES-2006, Volume 1, pp. 5-7, ISBN 966-641-192-1


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  26469
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/