Школа по цигулка – І част (автор) (110 стр.)


Моцинова, Божана (1990) Школа по цигулка – І част (автор) (110 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”


 Школата е предназначена за начално обучение по цигулка на студенти от Педагогически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  
 начално обучение по цигулка на студенти
 
  2646
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/