За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания


Боянова, Бояна (2002) За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания Юбилейна научно-практическа конференция “България в началото на XXI век – икономическа, правна и социална трансформация”, В.Търново, 4 април 2002 г., издателство “Фабер”, 2002 г., стр. 59 – 64


 
  Доклад
 
 Издадено
  26458
 Бояна Боянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/