За “демократизма” на българите. - Епохи : Историческо списание на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 1999, год. VІІ, кн. 1-2, с. 85-104. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1156901348


Петков, Петко (1999) За “демократизма” на българите. - Епохи : Историческо списание на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 1999, год. VІІ, кн. 1-2, с. 85-104. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1156901348


 
  Статия
 
 Издадено
  26453
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/