Управлението на Стефан Стамболов и Православната църква в Княжество България (1887-1894). - Епохи, 1994, год. ІІ, кн. 1, с. 63-74. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1128188132


Петков, Петко (1994) Управлението на Стефан Стамболов и Православната църква в Княжество България (1887-1894). - Епохи, 1994, год. ІІ, кн. 1, с. 63-74. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1128188132


 Представени са отношенията на Българската православна църква с управлението на Стефан Стамболов
  Статия
 Стефан Стамболов, Екзархия, Княжество България
 Издадено
  26450
 Петко Петков

1. В. В. Бондарева, Экзархийская церковь и Болгарское княжество в последней четверти ХІХ века. Краснодар, Кубанский государственный технологический университет, "Издательский Дом - Юг", 2014. 200 с. ISBN: 978-5-91718-319-0 с. 125.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/