География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина.


Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3932-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26435
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/