Велкова-Гайдаржиева, А. Гео Милев. Поезия, публицистика. Велико Търново, Малка ученическа библиотека, 1999: Слово. Съдържа и съвременни интерпретации. . ISBN 954-439-567-9 COBISS.BG-ID 1035620836


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1999) Велкова-Гайдаржиева, А. Гео Милев. Поезия, публицистика. Велико Търново, Малка ученическа библиотека, 1999: Слово. Съдържа и съвременни интерпретации. . ISBN 954-439-567-9 COBISS.BG-ID 1035620836


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26427
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/