Велкова-Гайдаржиева, А. Иван Вазов. Стихотворения. Велико Търново-Слово, 2000, трето преработено и допълнено издание, Малка ученическа библиотека, ISBN 954-439-634-9 COBISS.BG-ID 1036134884


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, А. Иван Вазов. Стихотворения. Велико Търново-Слово, 2000, трето преработено и допълнено издание, Малка ученическа библиотека, ISBN 954-439-634-9 COBISS.BG-ID 1036134884


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26426
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/