Между отец Матей Преображенски и господин Йоаким Груев или За парадигмата на Българското възраждане


Налбантова, Елена (2019) Между отец Матей Преображенски и господин Йоаким Груев или За парадигмата на Българското възраждане Проглас, кн. 1, 2019, с. 148-149 (год. ХХVIII), ISSN 2367-8585 COBISS.BG-ID 1119668196


 Рецензия за книгите на Аделина Странджева "Историята на изкуството като археология" (2017) и на Матей Петров "Защита на православието" (2018)
  Рецензия
 Йоаким Груев, Матей Преображенски, Българско възраждане
 Издадено
  26424
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/