География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина.


Дерменджиев, Атанас (2019) География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3932-6 COBISS.BG-ID 1291373796


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26409
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/