Методически аспекти на обучението по религия


Легкоступ, Магдалена (2019) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2019, 292 с. ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964


 Предложената на читателите книга предлага основните методически аспекти на обучението по религия в контекста на съвременното общообразователно училище, както и редица идеи за неговото практическо осъществяване. Тя засяга актуалните въпроси за начините, чрез които се възприема и осмисля религиозното образование днес. Представени са най-важните и основни за подготовката на учителите актуални педагогически аспекти на съвременното обучение по религия – общо методически въпроси, образователен контекст и нормативни изисквания, принципи, цели, планиране, методи и оценяване в религиозно-образователния процес. Този теоретичен, но същевременно и практико-приложен методически труд, е предназначен за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, за родители и всички онези, които се интересуват от училищното обучение по религия.
  Монография
 обучение по религия, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  26396
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/