2007 Самостоятелна изложба "Метафизични утопии", Национална художествена галерия, гр. София, 26 октомври - 26 ноември 2007 г.


Русев, Красимир (2007) 2007 Самостоятелна изложба "Метафизични утопии", Национална художествена галерия, гр. София, 26 октомври - 26 ноември 2007 г. Национална художествена галерия, гр. София, 26 октомври - 26 ноември 2007 г.


 Изложбата включва живописни творби
  Изложба
 Живопис
 Издадено
  26374
 Красимир Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/