Employing translation work in EFL at Upper-Intermediate/Advanced levels (B2-C1)


Питев, Божидар (2008) Employing translation work in EFL at Upper-Intermediate/Advanced levels (B2-C1) В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 47-54.


 
  Статия
 превод, чуждоезиково обучение, translation, FLT, EFL
 Издадено
  26373
 Божидар Питев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/