EAST MEETS WEST, p.4, EAST MEETS WEST - MUTUAL LEARNING BETWEEN ENCOUNTERING CIVILIZATIONS, Art Exhibition in Celebration of the 70th Anniversary of the Establishment of China-Bulgaria Diplomatic Relations, Veliko Tarnovo, Faber Publishers, 2019, pp 54, ISBN 978-619-00-0978-8


Легкоступ, Пламен (2019) EAST MEETS WEST, p.4, EAST MEETS WEST - MUTUAL LEARNING BETWEEN ENCOUNTERING CIVILIZATIONS, Art Exhibition in Celebration of the 70th Anniversary of the Establishment of China-Bulgaria Diplomatic Relations, Veliko Tarnovo, Faber Publishers, 2019, pp 54, ISBN 978-619-00-0978-8 Veliko Tarnovo, Faber Publishers


 Изданието представя изложбата "EAST MEETS WEST - MUTUAL LEARNING BETWEEN ENCOUNTERING CIVILIZATIONS, Art Exhibition", посветена на 70 годишнината от началото на дипломатическите отношения между Китайската народна република и РБългария, както и авторите на творбите в нея. Открита е на 28.05.2019 година в ХГ "Борис Денев", Велико Търново.
  Отзив
 EAST MEETS WEST, Art Exhibition, 70th Anniversary, China-Bulgaria Diplomatic Relations
 Издадено
  26352
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/