Информационно-управленската система на ВУЗ в условията на нови информационно-комуникационни среди


Петрова, Мариана (1998) Информационно-управленската система на ВУЗ в условията на нови информационно-комуникационни среди


 
  Доклад
 
 Издадено
  26348
 Мариана Петрова

1. Найден В. Ненков, Камен П. Петков. УЕБ-базирана Информационна система с база данни за Университет. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.2, с.318-325

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/