Професор д.и.н. Йордан Андреев на 60 години. Magna cum laude! – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев. 14–15 май 1999 г. В. Търново. Ред. кол.: отг. ред. проф. К. Попконстантинов, доц. Кр. Мутафова, ст.ас. М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, 11–17. ISBN 954-524-349-Х.


Тодоров, Иван (2003) Професор д.и.н. Йордан Андреев на 60 години. Magna cum laude! – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев. 14–15 май 1999 г. В. Търново. Ред. кол.: отг. ред. проф. К. Попконстантинов, доц. Кр. Мутафова, ст.ас. М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, 11–17. ISBN 954-524-349-Х. Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


 Приветствено слово във връзка с 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев.
  Доклад
 Юбилей, Magna cum laude! Йордан Андреев.
 Издадено
  26331
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/