Раждането на един исторически анекдот за Котис І (Опит за интерпретация на фабуларни данни в контекста на съдовете от Рогозенското съкровище). – В: Черно море между Изтока и Запада. VІІ Понтийски четения, Варна, 10–11 май 2002. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Ред. М. Лазаров, В. Вълканов. Университетско издателство, Варна, 2003, 95–104 (бълг. версия). ISBN 954-715-171-1.


Тодоров, Иван (2003) Раждането на един исторически анекдот за Котис І (Опит за интерпретация на фабуларни данни в контекста на съдовете от Рогозенското съкровище). – В: Черно море между Изтока и Запада. VІІ Понтийски четения, Варна, 10–11 май 2002. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Ред. М. Лазаров, В. Вълканов. Университетско издателство, Варна, 2003, 95–104 (бълг. версия). ISBN 954-715-171-1. Варненски свободен университет, Варна.


 Българска версия на доклада, четен на VІІІ конгрес по тракология.
  Доклад
 Херакъл, Авге, Котис, Дидюкаймос, Атина Алейа, Рогозен.
 Издадено
  26329
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/