Der römische Senat und seine politik gegenüber der thrakischen Herrscher in 3.–2. Jh v.u. Z. – In: The Thracian World at the Crossroads of civilisations. II. (= Proceedings of the Seventh International Congres of Thracolgy. Constanta – Mangalia – Tulcea. 20–26 May 1996). Еd. P. Roman, Sav. Diamandi, M. Alexianu. Bucharest, 1997. 385–391. ISBN 973-98829-6-X.


Тодоров, Иван (1997) Der römische Senat und seine politik gegenüber der thrakischen Herrscher in 3.–2. Jh v.u. Z. – In: The Thracian World at the Crossroads of civilisations. II. (= Proceedings of the Seventh International Congres of Thracolgy. Constanta – Mangalia – Tulcea. 20–26 May 1996). Еd. P. Roman, Sav. Diamandi, M. Alexianu. Bucharest, 1997. 385–391. ISBN 973-98829-6-X. Bucharest, Romanien.


 Доклад, представен на VІІ Международен конгрес по тракология. В доклада се проследява началото на политическите и дипломатически отношения между римския сенат и представители на управленските среди от Тракия и тракийските племена.
  Доклад
 Römische republik, römische Senat, Thrakien, thrakischen Herrscher, Die thrakischen Stamme.
 Издадено
  26327
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/