Радев, Радослав. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Български език и литература, Кн.3, 2019. с.325-328. ISSN 0323-9519


Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Български език и литература, Кн.3, 2019. с.325-328. ISSN 0323-9519


 Публикацията е рецензия за книгата на Снежана Добрева. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Изд. на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2018.
  Рецензия
 оценител, експерт, рецензия, текст
 Издадено
  26321
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/