Котис ІІІ (183–166 г. пр. н. е.). – В: ІІ Международен конгрес по Българистика. Доклади. Българските земи в древността. България през Средновековието. София 23 май – 3 юни 1986 г., Т. 6. Гл. ред.: акад. П. Зарев, акад. Вл. Георгиев, акад. Н. Тодоров, акад. П. Динеков, чл.кор. Ил. Димитров, чл.кор. Ат. Стойков, проф. М. Бъчваров. Българските земи в древността до създаване на българската държава: проф. Ал. Фол, ст.н.с. К. Йорданов. БАН С., 1987, 116–132. Sine ISBN или ISSN.


Тодоров, Иван (1987) Котис ІІІ (183–166 г. пр. н. е.). – В: ІІ Международен конгрес по Българистика. Доклади. Българските земи в древността. България през Средновековието. София 23 май – 3 юни 1986 г., Т. 6. Гл. ред.: акад. П. Зарев, акад. Вл. Георгиев, акад. Н. Тодоров, акад. П. Динеков, чл.кор. Ил. Димитров, чл.кор. Ат. Стойков, проф. М. Бъчваров. Българските земи в древността до създаване на българската държава: проф. Ал. Фол, ст.н.с. К. Йорданов. БАН С., 1987, 116–132. Sine ISBN или ISSN. ІІ Междунараден конгрес по Българистика, София.


 В публикувания доклад се разглеждат писмените данни за историята на древна Тракия от първата половина на ІІ в. пр.Хр.е. Централно място заемат данните за владетеля Котис. Той провежда активна военна политика в съзвучие с управляващите в Македония Филип V-Македонски (220-179 г. пр.Хр.е.) и неговия наследник Персей (179-168 г. пр.Хр.е.). Въз основа на известните данни е защитена тезата, че Котис е продължител на одриската династия в Тракия. От известните представители с това име той е трети по ред с царско достойнство. Предлага се и датировка за неговото царуване между 183-та и 166 г. пр.Хр.е.
  Доклад
 Тракия, Македония, Рим, одриска династия, ІІІ македонска война.
 Издадено
  26320
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/