Професор Велизар Велков – ученият, изследователят на древността. – Епохи, 1998, № 3–4, 7–10. Print ISSN 1310-2141.


Тодоров, Иван (1998) Професор Велизар Велков – ученият, изследователят на древността. – Епохи, 1998, № 3–4, 7–10. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново.


 Спомен.
  Отзив
 
 Издадено
  26318
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/