За Велизар Велков с добрия спомен. – Епохи, 1994, № 4, 5–9 (подп.: От Редакционната колегия). Print ISSN 1310-2141.


Тодоров, Иван (1994) За Велизар Велков с добрия спомен. – Епохи, 1994, № 4, 5–9 (подп.: От Редакционната колегия). Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново.


 Възпоменание.
  Отзив
 
 Издадено
  26317
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/