В памет на професор Велизар Велков. – Епохи, 1993, № 1, 97–101. Print ISSN 1310-2141.


Тодоров, Иван (1993) В памет на професор Велизар Велков. – Епохи, 1993, № 1, 97–101. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново


 Некролог.
  Отзив
 
 Издадено
  26316
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/