Траки – наемници в елинистическите армии през ІІ в. пр.н.е. – Епохи, 1998, № 3–4, 157–170. Print ISSN 1310-2141.


Тодоров, Иван (1998) Траки – наемници в елинистическите армии през ІІ в. пр.н.е. – Епохи, 1998, № 3–4, 157–170. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново


 Представени са данни от историческите извори, отразяващи събития датирани за ІІ в. пр.Хр.е. за участието на тракийски наемници в армиите на елинистически владетели. Характерът на сведенията дава основания някои от тях да се тълкуват в смисъла на съществуващи съюзни отношения между тракийски царе и такива от Македония, Витиния, Пергам.
  Статия
 Македония, Филип V, Рим, Витиния, Пергам, асти, кени, сапеи.
 Издадено
  26307
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/