Вариантно решение на въпроса за съдбата на въстаналите траки през 26 г. – Епохи, 1994, № 4, 29–32. Print ISSN 1310-2141.


Тодоров, Иван (1994) Вариантно решение на въпроса за съдбата на въстаналите траки през 26 г. – Епохи, 1994, № 4, 29–32. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново.


 В публикувана статия от Велизар Велков е представен фрагмент от надпис, който е бил видян при едно от неговите посещения в античния Картаген, в днешен Тунис. Авторът твърди, че на фрагмента е било засвидетелствано името Тарс от рода на Динис. Двете имена се срещат в исторически извор (Дион Касий), свидетелстващ за войната в Тракия от 25-26 г. Предложената от В. Велков датировка на фрагмента за началото на ІІ в. дава основание да бъде предложена хипотеза за вероятното рекрутиране на войници от Тракия, стоящи във връзка с въстаналите от 25-26 г. планински траки от околностите на Филипопол.
  Статия
 Тарс, Динис, Динискорта.
 Издадено
  26306
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/