[Рецензия]. Velizar Velkov. Geschichte und Kultur Thrakiens und Mösiens. Gesammelte Aufsatze. Verlag: “Adolf M. Hakkert“. Amsterdam, 1988. ISBN 90-256-0937-6. – Исторически преглед, 1989, № 12, 80–82. Print ISSN 0323-9748.


Тодоров, Иван (1989) [Рецензия]. Velizar Velkov. Geschichte und Kultur Thrakiens und Mösiens. Gesammelte Aufsatze. Verlag: “Adolf M. Hakkert“. Amsterdam, 1988. ISBN 90-256-0937-6. – Исторически преглед, 1989, № 12, 80–82. Print ISSN 0323-9748. Исторически преглед


 Рецензия на издадения в Амстердам сборник с изследвания на проф. Велизар Велков.
  Рецензия
 Thrakien, Moesia, Homeros, Phrygien.
 Издадено
  26303
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/