Допълнение към Страбон VІІ 3, 11. – В: Terra antiqua Balcanica (TAB). Acta 3. S., 1988, 93–98. Print. Sine ISSN.


Тодоров, Иван (1988) Допълнение към Страбон VІІ 3, 11. – В: Terra antiqua Balcanica (TAB). Acta 3. S., 1988, 93–98. Print. Sine ISSN. Terra antiqua Balcanica (TAB). Acta 3. S.,


 В статията са анализирани основни данни от гръцкия историк (географ) Страбон, отнасящи се до съдбата на държавното обединение, създадено от гетския цар Буребиста. Въз основа на сумарния прочит на антични автори писали за исторически събития от втората половина на І в. пр.Хр.е. могат да се установят 5-те (4) части, на които се е разпаднало гетското царство на Буребиста и управлявалите в тях владетели.
  Статия
 Гети, Рим, Буребиста, Декеней, Котизон, Марк Крас, Ролес, Дапикс, Зиракс.
 Издадено
  26302
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/