Библиография Д-р Иван Велков (1928–1993 г.). Професор Велизар Велков. Велико Търново, 2009. 152 с. ISBN 978-954-524-700-2.


Тодоров, Иван (1998) Библиография Д-р Иван Велков (1928–1993 г.). Професор Велизар Велков. Велико Търново, 2009. 152 с. ISBN 978-954-524-700-2. Велико Търново, "Фабер".


 В монографичното издание с библиографски характер са представени биографиите и изследванията (книги, студии и статии, рецензии, научни и представителни изследвания и т.н.) на д-р Иван Велков (1891-1958 г.) и проф. Велизар Велков (1928 -1993 г.). В житейския и кариерния смисъл и двамата наши изследователи са ангажирани с проучването и популяризирането на античната археология и история от днешните български земи. Те имат огромна заслуга за развитието на представителния Национален археологически институт и музей в гр. София и обогатяването на музейните експозиции на почти всички регионални музеи в страната. Активната им работа в многобройни международни институции допринася изключително много за авторитета на българската историческа наука. С представителен характер е и тяхната преподавателска работа в Софийския университет. Гост-лектори са в много европейски университети и научни институти.В книжното тяло се съдържа пълният обем от публикуваните заглавия на д-р Иван Велков (304), обхващащи времето от 1920 до 1963 г. Същото се отнася и за публицистичната дейност на проф. Велизар Велков (884 заглавия) за периода от 1952 до 1998 г. Подредбата на включените в библиографските описания заглавия спазва азбучен и хронологичен порядък. Анотациите към някои от изследванията са с пояснителен характер.
  Монография
 Археология, Стара история, Епиграфика, Извори, преводи.
 Издадено
  26299
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/