Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски


Легкоступ, Магдалена (2010) Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски Православие и постмодернизъм : сборник с доклади от научна конференция / [ред. кол. Казимир Попконстантинов ... и др.]. Издателство „Омофор”, С., 2010, с. 325–338. ISBN - 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID - 1232439780


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 
  26286
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/