Нравствено съдържание на учебния предмет Религия


Легкоступ, Магдалена (2003) Нравствено съдържание на учебния предмет Религия Международна научна конференция Религия, образование и общество за един мирен свят, Кърджали, 31 окт.- 1-2 ноем. 2003 : Сб. докл. / Ред. кол. протопрезвитер Николай Шиваров и др. ; [Предг. Иван Костов]. [Кърджали] : Дъга-ВК, 2003, с. 32-39. ISBN - 954-9634-20-5. COBISS.BG-ID - 1042147300


 Нравствено съдържание на учебния предмет Религия
  Доклад
 християнска нравственост, обучение по религия


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  26282
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/