Проблеми и насоки за иновационно развитие на предприятията за подемно-транспортна техника ( на примера на "Балканско ехо" ЕООД и "Технос" ООД), сп. Индустриален мениджмънт, бр. 2/ 2018, стр. 53-59, ISSN 1312-3793.


Иванова, Мария (2018) Проблеми и насоки за иновационно развитие на предприятията за подемно-транспортна техника ( на примера на "Балканско ехо" ЕООД и "Технос" ООД), сп. Индустриален мениджмънт, бр. 2/ 2018, стр. 53-59, ISSN 1312-3793.


 
  Статия
 
 Издадено
  26275
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/