Посредническата роля на политическия лидер; Международна научна конференция, Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове- между традицията актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0946-7, стр.311-317


Иванова, Мария (2019) Посредническата роля на политическия лидер; Международна научна конференция, Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове- между традицията актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0946-7, стр.311-317


 
  Статия
 
 Издадено
  26272
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/