Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас


Косев, Светослав (2019) Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-307-6


 Книгата за учителя предлага: годишно разпределение на темите; учебната програма по предмета; кратки планове на уроците по отделните теми. Във всеки план на уроците са посочени вид на урока, образователните и възпитателните цели, очакваните резултати, новите понятия и необходимите материали и техники в зависимост от избраната задача. В допълнение са посочени и видовете електронни ресурси. Някои от тях учителят може да използва при поднасянето на учебното съдържание, а други са насочени към учениците.
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство, виртуален музей, виртуална експозиция
 Издадено
  26262
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/