Милeнa Aлeкcиeвa, Дaнaил Кирoв. AНAЛИЗ НA EГOOРИEНТAЦИЯТA И КOЛEКТИВНAТA OРИEНТAЦИЯ НA CЪCТEЗAТEЛИ ПO БACКEТБOЛ


Алексиева, Милена (2019) Милeнa Aлeкcиeвa, Дaнaил Кирoв. AНAЛИЗ НA EГOOРИEНТAЦИЯТA И КOЛEКТИВНAТA OРИEНТAЦИЯ НA CЪCТEЗAТEЛИ ПO БACКEТБOЛ Педагогически алманах, 2019, брой 1, с. 71-91


 Тренировъчната и състезателната дейност детерминират изискванията към психичната адаптация в конкретния вид спорт, свързана със способността на личността за динамична саморегулация. Целта на настоящото анкетно проучване е да се изследва и сравни его-ориентацията и колективната ориентация на състезатели по баскетбол, а основна негова задача е да се очертаят разликите в ориентацията при участници в турнири по 3х3 Баскетбол и при професионални баскетболисти. Предмет на изcледването е баскетболната игра. Обект на изcледването cа признаците, характеризиращи его-ориентацията и колективната ориентация при състезатели по баскетбол. Контингент на изcледването cа 45 участника в турнири 3х3 Баскетбол и 40 състезатели от професионални баскетболни клубове от БК „Ямбол“ - гр. Ямбол, БК Шумен - гр. Шумен и БК „Чавдар“ - гр. Троян.
  Статия
 3х3 баскетбол, его, колектив, мотивация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  26244
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/