Музика за четвърти клас


Марчева, Пенка (2019) Музика за четвърти клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x,


 Учебното съдържание отговаря на съвременните образователни изисквания. Отличава се с логическа последователност по отношение на образователното съдържание в 3. и 5. клас, прецизно подбран музикален материал, ясно структурирани урочни единици от всички видове, според учебната програма за 4. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 учебник,музика, 4. клас
 Издадено
  26239
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/