Превъзходството на качествения процес над ефекта от резултата


Бузов, Емил (2019) Превъзходството на качествения процес над ефекта от резултата Сборник с доклади от XII научно-практическа конференция на МОН "Водим бъдещето за ръка", Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2019, с. 5-15, ISBN 978-619-7404-06-7


 Настоящата разработка е свързана със създаване на условия за адаптация на детската личност за разгръщане на цялостния си потенциал още в предучилищната институция. На преден план излиза обстоятелството от значимостта от качеството на процеса, който би гарантирал определен очакван резултат.
  Доклад
 процес, резултат, качество
 Издадено
  26236
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/