Велкова-Гайдаржиева, Антония. Яворов. Съвременни интерпретации. Библиотека Разночетения. В. Търново, 2002. ISBN 954-439-718-3. COBISS.BG-ID 1039828452


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Яворов. Съвременни интерпретации. Библиотека Разночетения. В. Търново, 2002. ISBN 954-439-718-3. COBISS.BG-ID 1039828452


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26224
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/