Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ботев. Съвременни интерпретации. Библиотека Разночетения. Съставител Антония Велкова-Гайдаржиева. В. Търново, изд. Слово, 2005. ISBN 954-439-808-2. COBISS.BG-ID 1044254692


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2005) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ботев. Съвременни интерпретации. Библиотека Разночетения. Съставител Антония Велкова-Гайдаржиева. В. Търново, изд. Слово, 2005. ISBN 954-439-808-2. COBISS.BG-ID 1044254692


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26223
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/