Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически ракурси за кандидат-студенти и учители. Под редакцията на проф. Тодор Бояджиев. София, 1996. ISBN 954-525-047-X. COBISS.BG-ID 1029755620


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически ракурси за кандидат-студенти и учители. Под редакцията на проф. Тодор Бояджиев. София, 1996. ISBN 954-525-047-X. COBISS.BG-ID 1029755620


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26222
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/