Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Вазов. Разкази, пътеписи. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. В. Търново, 1995. ISBN 954-439-369-2. COBISS.BG-ID 1028904676


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1995) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Вазов. Разкази, пътеписи. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. В. Търново, 1995. ISBN 954-439-369-2. COBISS.BG-ID 1028904676 издателство Слово, Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26221
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/