Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Вазов. Стихотворения. Малка ученическа библиотека. В. Търново, изд. Слово, 1999. ISBN 954-439-555-5. COBISS.BG-ID 1034217700


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1999) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Вазов. Стихотворения. Малка ученическа библиотека. В. Търново, изд. Слово, 1999. ISBN 954-439-555-5. COBISS.BG-ID 1034217700


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26220
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/