Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов. В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите. В. Търново, 1997, с. 224. ISBN 954 439 466-4. COBISS.BG-ID 1033103076


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1997) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов. В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите. В. Търново, 1997, с. 224. ISBN 954 439 466-4. COBISS.BG-ID 1033103076


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26219
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/